Akıllı Şehirlerde Enerji Devrimi:

Sürdürülebilir Şehirler, Ekolojik Şehirler, Yavaş Şehirler ve Yaşanabilir Şehirler olarak tanımlanan yeni planlama ve tasarım yaklaşımları, gelişen ve büyüyen şehirlerin ortak sorunlarına çözüm önerileri getirmektedir.

Teknolojideki gelişmeler ile birlikte; ulaşım, iletişim, şebeke güvenliği, su kullanımı, verimlilik atık yönetimi gibi pek çok alanda ortaya çıkan büyük yenilikler ve kolaylıklar, “Akıllı Şehirler-Smart Cities” ve “Akıllı Enerji-Smart Energy” kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Akıllı Şehirler Gelirken Çözülmesi Gereken İki Problem Karşımızda Duruyor

Büyük Veri Yönetimi, yapay zeka uygulamalarının sağladığı imkanlar ile akıllı şehirlerin işlem süreçlerini akıllı yapan bir özellik. Fakat büyük veri ekosisteminin yapay zeka şirketlerinin oligopolisi ile idare edilme potansiyeli maliyetler ve güven noktasında ciddi bir endişe oluşturuyor.